Impact evaluatie Electrifying Rural Tanzania: A Grid Extension and Reliability Improvement Intervention” – 2019

Het ORIO project in Tanzania heeft als doel het uitbreiden en stabiliseren van het elektriciteitsnetwerk in ruraal Tanzania, in de provinciesteden Biharamulo, Ngara en Mpanda. Het doel van deze evaluatie was om inzicht te bieden in de impact van het project, en om geleerde lessen te formuleren voor toekomstige projecten.

Deze Engelstalige evaluatie is uitgevoerd door de Erasmus Universiteit van Rotterdam (EUR), Rheinisch-Westfalisches Institut fur Wirtschaftsforschung (RWI) en de Georg-August Universitat Gottingen.

El puerto que no debió construirse (De haven die niet had mogen worden aangelegd)

Verslag van:

Niek de Jong, Rafael del Cid, Vivian Guzmán en Otto Genee. El puerto que no debió construirse

(De haven die niet had mogen worden aangelegd). Evaluatie van ORET 2007-2012 – Casestudy van project “Champerico Fishery Port, Guatemala” (ORET-transacties GT00017 en GT00018).
Rotterdam: Erasmus School of Economics, Erasmus Universiteit Rotterdam. Maart 2015

https://www.iob-evaluatie.nl/binaries/iob-evaluatie/documenten/publicaties/2015/402_bijlagen/bijlagen/guatemala-port/oret-casestudy-guatemala-port.pdf

ORIO Evaluatie

Kwantitatieve en kwalitatieve evaluatie van de Development Related Infrastructure Facility (ORIO) die door Nederland wordt gefinancierd. Het belangrijkste doel van de evaluatie was het beoordelen van de resultaten van het ORIO-programma. De belangrijkste doelstellingen waren:

  • Bepalen van de relevantie, effectiviteit en efficiëntie van het ORIO-programma;
  • Leren van de beoordeling van de werking en effecten van het programma en het gebruik van middelen om relevante informatie te genereren voor de verbetering van vergelijkbare programma’s.

Beoordeling van de behoeften op de arbeidsmarkt in Grenada

De belangrijkste doelstellingen van de behoefteanalyse voor de arbeidsmarkt waren:

• Een beoordeling en analyse uitvoeren van beschikbare arbeidsmarktgegevens die inzicht zouden geven in de vraag en het aanbod van vaardigheden;

• Het ontwikkelen van een methodologie voor het kwalitatief en kwantitatief beoordelen van vaardigheidsbehoeften en potentiële vaardigheidstekorten;

• Het ontwerpen en uitvoeren van een vaardigheidsonderzoek onder werkgevers in Grenada; en het identificeren van (toekomstige) vaardigheidsbehoeften en (potentiële) vaardigheidstekorten en implicaties voor onderwijs en training.

Periode van implementatie:

Juni 2013 – mei 2014

Verslag van:
Niek de Jong en Jaap de Koning. Beoordeling van de behoeften op de arbeidsmarkt in Grenada. Rapport in opdracht van de Wereldbank en de regering van Grenada in het kader van het Skills for Inclusive Growth-project. Rotterdam: SEOR / ERBS, Erasmus Universiteit Rotterdam. Mei 2014.

Evaluatie van PUM Nederland Senior Experts 2012-2015

Het doel van de theoriegebaseerde evaluatie van de Evaluatie van PUM Nederland Senior Experts 2012-2015 was het beoordelen van:

  1. (Doorlopende) relevantie van het PUM-programma, inclusief de armoedefocus en de relevantie voor de hulp- en handelsagenda;
  2. Verbetering van de monitoring- en evaluatiefunctie van PUM;
  3. Toereikendheid van de beschikbare managementinformatie voor monitoring- en evaluatiedoeleinden om de relevantie, efficiëntie en effectiviteit van het programma te waarborgen;
  4. Effectiviteit van het PUM-programma in de periode 2012-2015; en
  5. Efficiëntie van het beheer en programma zelf.

Periode van implementatie:
November 2015 – juni 2016

Verslagen van:
Nico van der Windt, Niek de Jong, Alexander Otgaar, Marie Heydenreich, Hans Slegtenhorst, Hidde van der Veer en Jan-Jelle Witte. Evaluation Foundation Netherlands Senior Experts (PUM) 2012-2015. Final Report. Den Haag: Ministerie van Buitenlandse Zaken. Juni 2016


https://www.government.nl/ministries/ministry-of-foreign-affairs/documents/reports/2016/02/25/evaluation-of-pum-netherlands-senior-experts-2012-2015-final-reporthttps://www.government.nl/ministries/ministry-of-foreign-affairs/documents/reports/2016/02/25/evaluation-of-pum-netherlands-senior-experts-2012-2015-final-report


Niek de Jong en Carlos García. Evaluation Foundation Netherlands Senior Experts (PUM) 2012-2015. Landenstudie Colombia. Den Haag: Ministerie van Buitenlandse Zaken. Mei 2016