Skip to content

El puerto que no debió construirse (De haven die niet had mogen worden aangelegd)

Verslag van:

Niek de Jong, Rafael del Cid, Vivian Guzmán en Otto Genee. El puerto que no debió construirse

(De haven die niet had mogen worden aangelegd). Evaluatie van ORET 2007-2012 – Casestudy van project “Champerico Fishery Port, Guatemala” (ORET-transacties GT00017 en GT00018).
Rotterdam: Erasmus School of Economics, Erasmus Universiteit Rotterdam. Maart 2015

https://www.iob-evaluatie.nl/binaries/iob-evaluatie/documenten/publicaties/2015/402_bijlagen/bijlagen/guatemala-port/oret-casestudy-guatemala-port.pdf

ORIO Evaluatie

Kwantitatieve en kwalitatieve evaluatie van de Development Related Infrastructure Facility (ORIO) die door Nederland wordt gefinancierd. Het belangrijkste doel van de evaluatie was het beoordelen van de resultaten van het ORIO-programma. De belangrijkste doelstellingen waren:

  • Bepalen van de relevantie, effectiviteit en efficiëntie van het ORIO-programma;
  • Leren van de beoordeling van de werking en effecten van het programma en het gebruik van middelen om relevante informatie te genereren voor de verbetering van vergelijkbare programma’s.