Wil je écht impact maken met jouw onderzoek?

Breng het op de markt

Wat doet ERBS?

Ambitieuze en gepassioneerde wetenschappers kunnen hun innovatieve ideeën via ERBS valoriseren. Als er wordt verwacht dat het idee commercieel succesvol kan zijn, kan het onderzoek van een wetenschapper worden vermarkt, waarbij ERBS ondersteuning en advisering biedt op het gebied van: business development, voorfinanciering, toegang tot een relevant netwerk, opstellen van een bedrijfsplan en financiële en administratieve ondersteuning.

De innovatieve onderzoeksactiviteiten worden bij voldoende omzet verzelfstandigd en onder de koepel van Erasmus Enterprise Holding een aparte BV.

Wat zijn de criteria?

 • Je bent een wetenschapper die verbonden is aan de EUR;
 • Je bent gepassioneerd over je onderzoek en wilt dit commercieel valoriseren;
 • Je bent ondernemend;
 • Je bent bereid om tijd te investeren.

Mocht je voldoen aan de eisen en je idee wordt goedgekeurd, dan kun je gebruik maken van de volgende services:

 • Werkplek in het N-gebouw;
 • Ondersteuning bij het opstellen van een bedrijfsplan;
 • Coaching & mentoring;
 • Ondersteuning op het gebied van marketing & communicatie;
 • Financiële en administratieve ondersteuning;
 • Voorfinanciering;
 • Bij voldoende omzet de mogelijkheid om een BV op te richten binnen Erasmus Enterprise Holding;
 • Een breed relevant netwerk.

Hoe gaat het in zijn werk? 

Het proces bestaat uit de volgende stappen: 

Stap 1: Beschrijf je idee 

Bij het ondernemen met kennis begin je allereerst met het beschrijven van je kennis, innovatie of uitvinding. Daarna bepalen we of het idee geschikt is voor verdere exploitatie. Je ontwikkelt een exploitatietraject en bespreekt de inhoudelijke, financiële, organisatorische en juridische aspecten met ons.

Stap 2: Ontwikkel je idee 

Wat is de haalbaarheid en commerciële levensvatbaarheid van je idee? Dit onderzoek je samen met ons in de tweede stap. Het markt-klaar maken van een idee kost geld. Wij denken met je mee over hoe je je project gaat financieren.

Stap 3: Maak je bedrijfsplan 

Is je idee duidelijk vastgelegd en is realisatie haalbaar? Dan kun je aan de slag met het maken van een bedrijfsplan. Wij helpen je met het opstellen van het bedrijfsplan en hebben daar een format voor. Hier beschrijf je welk probleem je met je dienst of product oplost, in welke behoefte(n) wordt voorzien, of er vraag naar is binnen de markt en omschrijf je de concurrentiepositie. Je plan omvat een verdienmodel, een marketingplan en marktanalyses.

Stap 4: Breng je idee naar de markt 

Na het bedrijfsplan kun je echt aan de slag met het vermarkten van je idee. Hier komt veel bij kijken. Wij ondersteunen je ook bij dit vervolgtraject. Denk hierbij aan: ontwikkelen van een huisstijl, website, sociale media, boekhouding, organisatie van evenementen, etc.

Vragen? Neem contact met ons op en kom langs voor een kopje koffie!

Welke impact centers zijn je voorgegaan? 

Auctiometrix adviseert overheidsinstellingen wereldwijd over het ontwerpen en implementeren van (spectrum)veilingen. Ook geeft zij advies aan (telecom)bedrijven over het bepalen van de optimale biedstrategie. Auctiometrix biedt verder (web-based) veilingsoftware aan. Deze software is gemakkelijk aan de wensen van de opdrachtgever aan te passen.

GovernEUR richt zich op het versterken van het probleemoplossend vermogen in de samenleving door state-of-the-art bestuurskundige kennis in te zetten die in interactie met de praktijk wordt ontwikkeld, toegepast en verfijnd. Tegelijkertijd leidt de toepassing van deze kennis tot nieuwe kennis en inzichten en kan de dagelijkse praktijk van beleid en bestuur het wetenschappelijk onderzoek inspireren met nieuwe thema’s en vraagstukken.

Internationale samenwerking verricht toegepast onderzoek op het gebied van internationale ontwikkeling, inclusief evaluatieonderzoek of internationale ontwikkelingssamenwerking. Internationale samenwerking leidt of neemt deel aan onderzoeksteams, waaronder ook ander wetenschappelijk personeel van de Erasmus Universiteit Rotterdam en / of externe vakspecialisten. Specifieke expertise van Internationale samenwerking op het gebied van internationale ontwikkeling omvat analyse van arbeidsmarkten, ongelijkheid en armoede en toepassing van kwantitatieve en kwalitatieve evaluatietechnieken.

Het Erasmus Competition & Regulation Institute (ECRi) is een onderzoeksinstituut voor mededingingsbeleid en marktregulering. Het doel van ECRi is om effectief, beknopt, begrijpelijk en wetenschappelijk verantwoord advies te geven over concurrentie en regelgeving voor beleidsma- kers in het bedrijfsleven en bij de overheid. ECRi verricht onderzoek voor klanten zoals ministeries, particuliere bedrijven, advocatenkantoren en regelgevende instanties.

Erasmus OR Centre focust zich op advisering van ondernemingsraden en medezeggenschapscommissies. Erasmus OR Centre richt zich op de meer complexe thema’s en vragen, die aan de orde komen in het kader van medezeggenschap. Het Erasmus OR Centre ondersteunt daarbij vooral ondernemingsraden en medezeggenschapscommissies. Ook is het Centre beschikbaar voor het bestuur en management van organisaties, die een beroep op het OR Centre doen voor vraagstukken in de sfeer van medezeggenschap.

Behavioural Insights Group Rotterdam (BIG’R) brengt wetenschappelijke gedragskennis in praktijk. Door het doen van gedragsonderzoek, het geven van adviezen, en het ontwikkelen van interventies draagt BIG’R bij aan effectiever beleid. Daarnaast helpt BIG’R professionals met het zelf in praktijk brengen van gedragskennis door het geven van lezingen, workshops, en korte opleidingen.

Impact successen

De impact van ERBS in beeld