Impact gecreëerd door Auctiometrix

"Deze veilig heeft de Finse overheid meer dan 77 miljoen euro opgeleverd"

Auctiometrix adviseert over 5G telecomveilingen

Sinds het midden van de jaren negentig worden veilingen door overheden over de hele wereld gebruikt om telecomfrequenties toe te wijzen. “Mede als gevolg van een onvoldoende doordacht veilingontwerp kunnen de uitkomsten van een veiling fors tegenvallen”, zegt Emiel Maasland, oprichter van het impact center Auctiometrix. Op ba- sis van jarenlang wetenschappelijk onderzoek is veel inzicht verkregen in de werking en uitkomsten van uiteenlopende veilingontwerpen. Auctiometrix valoriseert deze wetenschappelijke veilingkennis.

“Gegeven de doelstellingen van de overheidsinstellingen ontwerpen wij bij Auctiometrix op basis van spel theoretische argumenten, veilingsimulaties en/of laborato- riumexperimenten (uitgevoerd in het economisch laboratorium van de Erasmus School of Economics) de meest geschikte veiling. We adviseren niet alleen over het vei- lingontwerp maar ook over de ont- werpdetails van de veiling (zoals de mate van transparantie in de veiling, reserveringsprijzen, activiteit regel, etc.) en over hoe het beschikbare spectrum het best opgedeeld kan worden”, aldus Emiel Maasland.

Auctiometrix is nauw betrokken bij de vormgeving en implementatie van 5G telecomveilingen. Zo heeft Auctiometrix in 2018 de Finse reguleerder TRAFICOM bijgestaan bij de eerste 5G telecomveiling in Europa. “Deze veiling heeft de Fin- se overheid meer dan 77 miljoen euro opgeleverd”, vertelt Emiel Maasland.

In 2020 heeft Auctiometrix TRAFICOM ook bij de implementatie van de 26 GHz spectrumveiling bijgestaan. Auctiometrix heeft nog vele andere reguleerders over het 5G veilingontwerp geadviseerd zoals ANACOM (Portugal) en NCC (Taiwan).