ERBS – Erasmus Research & Business Support vormt de schakel tussen wetenschappelijke kennis van de Erasmus Universiteit Rotterdam en vraagstukken van ondernemingen en publieke organisaties. Wij verbinden partijen met elkaar en maken op die manier wetenschappelijke kennis toegankelijk.

Visie

De samenleving wordt steeds complexer en kennisintensiever. De Erasmus Universiteit Rotterdam levert via haar faculteiten en instituten een belangrijke bijdrage aan kennisontwikkeling. Het toegankelijk maken van deze wetenschappelijke kennis is van essentieel belang voor de samenleving.

Missie

ERBS is de incubator van de Erasmus Universiteit Rotterdam. We ontsluiten wetenschappelijke kennis en maken deze toepasbaar voor mens en maatschappij.

ERBS ondersteunt wetenschappers door bij te dragen aan het creëren van impact en aan de valorisatiestrategie van de EUR op een afgeschermde manier – zonder risico voor de operationele activiteiten van de EUR – maar wel onder de publieke invloedssfeer van de EUR.

Voor veel onderzoekers is het creëren van impact met hun onderzoek een belangrijke motivatie in hun wetenschappelijke carrière. Wij richten ons op deze onderzoekers en hun innovatieve onderzoeksactiviteiten.

Dit doen we door het bieden van een plek, begeleiding en financiering. Op deze manier kunnen zij hun onderzoeksresultaten optimaal vertalen naar praktische toepassingen en zo bijdragen aan de nieuwe missie van de EUR: het creëren van positieve maatschappelijk impact. 

Samenwerking

De Erasmus Universiteit ziet het als haar verantwoordelijkheid om de complexe uitdagingen in de samenleving te begrijpen en op te lossen door excellente academische kennis en vaardigheden te ontwikkelen en te delen. Om dit teweeg te brengen dient de universiteit als schakel tussen de kennis van de Erasmus Universiteit Rotterdam en belanghebbende organisaties, om zodoende samen waardevolle oplossingen te creëren die resulteren in positieve maatschappelijke impact. Lees hier meer over het impactbeleid van de EUR.

Deze belangrijke schakel wordt onder andere vervult door de kraamkamer Erasmus Research and Business Support (ERBS BV). Bij ERBS kan de wetenschapper zijn of haar eigen ‘wetenschappelijke impact centre’ beginnen. ERBS fungeert hierbij als kraamkamer van de EUR en ondersteunt en adviseert deze incubatees op allerlei verschillende terreinen.

Hierbij zijn wij verbonden aan diverse onderzoeks- en ondernemerschapsinitiatieven en werken wij samen met bedrijven, overheden en organisaties. Zowel op nationaal als ook op wereldwijd niveau. De impact centres hebben allemaal een gezamenlijke missie: “Creating impactful business by using high scientific knowledge and transform it into useful ideas, solutions and services.”

Vindt u het belangrijk dat wetenschappelijke kennis optimaal wordt benut voor de maatschappij en wilt u een van onze impact centres financieel steunen? Dat kan! De Stichting Erasmus Trustfonds beheert een aantal geoormerkte fondsen waaraan u als donateur een steentje kunt bijdragen. Meer informatie hierover kunt u hier vinden.

Organisatie

ERBS maakt deel uit van Erasmus Enterprise Holding, onderdeel van Erasmus Universiteit Rotterdam.

Klik HIER voor het organogram