Impact gecreëerd door GovernEUR

"De routekaart helpt veel steden en plekken bij de opzet van netwerken rondom klimaatadaptatie"

Wat kunnen overheden doen om samen met andere partijen de stad mooier en klimaatbestendiger te maken?

In steden worden steeds vaker de gevolgen van klimaatverandering merkbaar, denk aan hoosbuiten en hitte. Tegelijkertijd groeit het aantal stedelingen en ‘versteent’ de stad: er komt steeds meer bebouwing in de vorm van stenen, asfalt en beton, waardoor regenwater minder goed weg kan en warmte blijft hangen. Daarom is het van belang steden klimaatbestendiger te maken.

Om dit te bewerkstelligen is het essentieel dat diverse partijen, zoals de gemeente en waterschap buurtinitiatieven, de tuinbranche, woningcorporaties en vastgoedontwikkelaars samenwerken. Stedelijke klimaatadaptatie is namelijk een verantwoordelijkheid van zowel publieke, maatschappelijke als private partijen. Netwerken om deze partijen te verbinden zijn hierbij noodzakelijk.

GovernEUR deed samen met de afdeling Bestuurskunde van Erasmus Universiteit onderzoek naar Amsterdam Rainproof en Water Sensitive Rotterdam. Dit zijn platforms op de rand van de overheidsorganisatie die stedelijke klimaatadaptatie faciliteren. Ze zijn op een losse manier verbonden met de overheid en weten daarom goed de verbinding te leggen met partijen uit de stad. “We noemen deze platforms grensobjecten. Grensobjecten hebben een eigen identiteit die past bij verschillende partijen en zo vormt het een verbinding tussen deze partijen, met nieuwe samenwerkingen en nieuwe resultaten”, legt Jitske van Popering-Verkerk, Onderzoeker en Managing Director van GovernEUR uit.

“Met behulp van de onderzoeksresultaten hebben wij een routekaart ontwikkeld met tien lessen over succesfactoren en barrières, met als doel te leren hoe hun aanpak algemeen toegepast kan worden. Deze routekaart laat zien wat overheden kunnen doen om samen met andere partijen de stad mooier én klimaatbestendiger te maken”, aldus Jitske.

“De routekaart is ook voor andere overheden interessant en zal in de toekomst bij meerdere gemeenten en waterschappenplekken worden toegepast. Zo proberen we heel concrete resultaten te vertalen naar een toepasbare routekaart. De route- kaart helpt veel steden en plekken bij de opzet van netwerken rondom klimaatadaptatie. En we zien dat deze routekaart de aandacht voor nieuwe manieren van werken op de rand van de organisatie heeft aangewakkerd ”, concludeert Jitske.