Impact gecreëerd door Internationale Samenwerking

"Er zijn positieve effecten voor individuele bedrijven die ondersteund zijn in de programmalanden"

Stimulering van de export in ontwikkelingslanden

Kleine en middelgrote bedrijven in ontwikkelingslanden ervaren belemmeringen ten aanzien van de export van duurzame agrarische producten.

In opdracht van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) heeft het impact center Internationale Samenwerking een effectevaluatie uitgevoerd van een programma van het Centrum voor Bevordering van Importen uit Ontwikkelingslanden (CBI). De evaluatie was gericht op stimulering van de export van duurzame agrarische producten uit tien landen in Azië, Afrika en Centraal Amerika.

“In de evaluatie hebben we een contributieanalyse uitgevoerd waarbij gebruik gemaakt is van de resultaten van documentonderzoek en een e-survey onder ondersteunde bedrijven, als mede van semigestructureerde interviews in onder andere drie landen die we hebben bezocht. Ook secundaire data hebben we hiervoor gebruikt. De evaluatieresultaten hebben we in een sessie met CBI/RVO medewerkers in september 2019 gepresenteerd”, vertelt Niek de Jong, oprichter van Internationale Samenwerking.

“In het algemeen zijn er positieve effecten voor individuele bedrijven die ondersteund zijn in de programmalanden, maar er is noodzaak voor (verdere) versterking op sectorniveau. Ook is er aandacht nodig voor versterking van met name de financiële duurzaamheid van de behaalde resultaten”, zegt Niek de Jong.

Aanbevelingen in het evaluatierapport (en resultaten van de discussie) zijn door het CBI meegenomen in de ontwikkeling van haar strategie voor de komende jaren.