Skip to content

Beoordeling van de behoeften op de arbeidsmarkt in Grenada

De belangrijkste doelstellingen van de behoefteanalyse voor de arbeidsmarkt waren:

• Een beoordeling en analyse uitvoeren van beschikbare arbeidsmarktgegevens die inzicht zouden geven in de vraag en het aanbod van vaardigheden;

• Het ontwikkelen van een methodologie voor het kwalitatief en kwantitatief beoordelen van vaardigheidsbehoeften en potentiële vaardigheidstekorten;

• Het ontwerpen en uitvoeren van een vaardigheidsonderzoek onder werkgevers in Grenada; en het identificeren van (toekomstige) vaardigheidsbehoeften en (potentiële) vaardigheidstekorten en implicaties voor onderwijs en training.

Periode van implementatie:

Juni 2013 – mei 2014

Verslag van:
Niek de Jong en Jaap de Koning. Beoordeling van de behoeften op de arbeidsmarkt in Grenada. Rapport in opdracht van de Wereldbank en de regering van Grenada in het kader van het Skills for Inclusive Growth-project. Rotterdam: SEOR / ERBS, Erasmus Universiteit Rotterdam. Mei 2014.