Skip to content

Evaluatie van projecten medegefinancierd door het Fonds Duurzaam Water (FDW)

Het syntheserapport concludeert dat de projecten matig tot bevredigend scoren op de bijdrage aan armoedebestrijding en veranderingen in duurzame groei, zelfredzaamheid, voedselzekerheid, veiligheid en volksgezondheid. De meerwaarde van de PPS is overwegend positief. Wat betreft financiële, institutionele, ecologische, technische en sociale duurzaamheid laten vooral de projecten in Ethiopië goede resultaten zien.

John Cameron, Niek de Jong, Carley Pennink en Nico van der Windt. Evaluatie van projecten medegefinancierd door het Fonds voor Duurzaam Water (FDW) – Syntheseverslag. Rapport opgesteld in opdracht van de afdeling Inclusieve Groene Groei van het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Juli 2020.