Eindevaluatie van het programma ‘Omzet met impact’

Het doel van het programma “Omzet met Impact” is het stimuleren van duurzame handel en investeringen tussen Nederland en opkomende landen en ontwikkelingslanden. In de eindevaluatie zijn de doeltreffendheid, de impact, de duurzaamheid, de relevantie, de additionaliteit en het hefboomeffect van het programma beoordeeld. Er zijn afzonderlijke casestudyverslagen gemaakt van zes projecten op het gebied van verantwoord ondernemen die door het programma zijn medegefinancierd.
Periode van uitvoering: februari-oktober 2021

Hoofdrapport:
Niek de Jong en Karen Maas. Eindevaluatie van het programma ‘Omzet met Impact’. Rotterdam: ERBS en ICE, Erasmus Universiteit Rotterdam. Rapport in opdracht van de Directie Internationale Marktordening en Handelsbeleid van het Ministerie van Buitenlandse Zaken van Nederland. Oktober 2021.
Rapporten over casestudies: zie link

Evaluatie van projecten medegefinancierd door het Fonds Duurzaam Water (FDW)

Het syntheserapport concludeert dat de projecten matig tot bevredigend scoren op de bijdrage aan armoedebestrijding en veranderingen in duurzame groei, zelfredzaamheid, voedselzekerheid, veiligheid en volksgezondheid. De meerwaarde van de PPS is overwegend positief. Wat betreft financiële, institutionele, ecologische, technische en sociale duurzaamheid laten vooral de projecten in Ethiopië goede resultaten zien.

John Cameron, Niek de Jong, Carley Pennink en Nico van der Windt. Evaluatie van projecten medegefinancierd door het Fonds voor Duurzaam Water (FDW) – Syntheseverslag. Rapport opgesteld in opdracht van de afdeling Inclusieve Groene Groei van het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Juli 2020.

Evaluatie van het Ontwikkelingsrelevantie Infrastructuurontwikkeling (ORIO) programma

Kilimanjaro International Airport

Bij de externe evaluatie van het ORIO-programma werden de resultaten tot dusver beoordeeld.
De belangrijkste doelstellingen waren:

– Het bepalen van de relevantie, effectiviteit, efficiëntie, additionaliteit en beleidscoherentie van het ORIO-programma;

– Te leren van de beoordeling van de werking en effecten van het ORIO-programma en het gebruik van middelen om relevante informatie te genereren voor de verbetering van soortgelijke programma’s.


De evaluatie was gericht op de periode van 2009 tot eind 2018 en had betrekking op belangrijke kwesties op zowel programmaniveau als op projectniveau. Het combineerde kwalitatief onderzoek gebaseerd op een studie van documenten en interviews met belanghebbenden met kwantitatief onderzoek gebaseerd op gegevens uit het portfolio van projecten en gegevens verzameld voor de volgende casestudy’s:

– Verbetering van de gezondheid van moeders en pediatrische patiënten in de Zanzibar-archipel, Mnazi Moja Hospital, Tanzania;

– Rehabilitatie van Kilimanjaro International Airport, Tanzania;

– Ontwikkeling van de haven van Ziguinchor, Senegal;

– Op satellieten gebaseerd systeem voor watermonitoring en stromingsvoorspelling voor het stroomgebied van de Niger, Niger.

Voor zover beschikbaar heeft het gebruik gemaakt van bevindingen van zes effectbeoordelingen die (worden) uitgevoerd door externe consultants in het kader van afzonderlijke contracten.

Het team van consultants voor de evaluatie stond onder leiding van Nico van der Windt (Erasmus Universiteit Rotterdam) en bestond verder uit Elena Gross (Universiteit van Bayreuth), Martin van der Linde (onafhankelijk onderzoeker), Niek de Jong, Dr. Ogenis Brilhante, Floris de Haan, Jan-Jelle Witte en prof. Dr. Geske Dijkstra (allen Erasmus Universiteit Rotterdam). Viviana Cordero Vinueza bood nuttige hulp bij het onderzoek. De volgende beoordelaars hebben ook bijgedragen aan de onderliggende casestudy’s van deze evaluatie: Dr. Stephen Kirama uit Tanzania, de heer Ousseynou Diop uit Senegal en mevrouw Fannata Souleymane Mamdou Mari uit Niger.

Implementatieperiode: januari 2019 – maart 2020    

Hoofdrapport:

Nico van der Windt en Niek de Jong. Evaluatie ORIO – “Ontwikkelingsrelevante Infrastructuurontwikkeling”. Laatste rapport. Het rapport is samengesteld in opdracht van de afdeling Duurzame Economische Ontwikkeling van het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Erasmus Universiteit Rotterdam, maart 2020.

Evaluatie van CBI Integrated Programs 2012-2018

Deze externe evaluatie was bedoeld om na te denken over, en input te geven
voor, aanpassing van de aanpak van CBI – het centrum voor de promotie van
import uit ontwikkelingslanden. Het belangrijkste doel was daarom om een
​​reeks lessen en aanbevelingen voor de toekomst te bepalen. Het omvatte drie
regionale geïntegreerde programma’s (IP’s) die in 2012-2018 werden
geïmplementeerd en betrekking hadden op agrovoedingsproducten en
voedselingrediënten in Midden-Amerika, Oost-Afrika en Zuidoost-Azië.

De evaluatie is uitgevoerd in samenwerking met het Koninklijk Instituut
voor de Tropen. Voor de evaluatie zijn interviews gehouden in Honduras,
Indonesië en Oeganda.

Periode van implementatie:

Oktober 2018 – juni 2019

Rapporten:

Niek de Jong, Froukje Kruijssen en Nico van der Windt. Evaluatie van CBI Integrated Programs 2012-2018. Laatste rapport. Rapport in opdracht van het Nederlands Ondernemingsbureau (RVO) van het Nederlandse Ministerie van Economische Zaken. Rotterdam en Amsterdam: ERBS, Erasmus Universiteit Rotterdam en KIT Koninklijk Instituut voor de Tropen. Juli 2019

Niek de Jong en Rafael del Cid. Landenrapport Honduras – Evaluatie CBI Integrated Agro-Food Programmes. Rapport in opdracht van het Nederlands Ondernemingsbureau (RVO) van het Nederlandse Ministerie van Economische Zaken. Rotterdam en Tegucigalpa: ERBS, Erasmus Universiteit Rotterdam. Juli 2019

Evaluatie van Migranten ondernemerschaps-projecten

Het doel van dit project was de evaluatie van de relevantie, effectiviteit, efficiëntie, coherentie en duurzaamheid van zes zogenaamde projecten voor migrantenondernemerschap die zijn geïmplementeerd in de landen van herkomst van diaspora die in Nederland wonen.

Periode van implementatie:

Oktober 2018 – juli 2019

Rapport:

Marije Balt, Willem Cornelissen, Niek de Jong, Wim Naudé en Anja Willemsen. Externe evaluatie van projecten voor migrerend ondernemerschap. Rapport in opdracht van het ministerie voor stabiliteit en humanitaire hulp en het ministerie van duurzame economische ontwikkeling van het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken. Juli 2019.

Projecten omtrent het bestuderen van vraag en aanbod van leraren voor de komende 10 jaar in Chili.

Het doel van dit project was het bestuderen van trends in het verleden op de arbeidsmarkt voor leraren in Chili, om projecties te maken van het aanbod van en de vraag naar leraren in Chili voor de periode 2016-2025, met behulp van een voorspellingsmodel met (econometrisch) geschatte parameters, en om beleidsaanbevelingen te doen.

Periode van implementatie:

November 2016 – juli 2017

Rapport:

Niek de Jong Paul de Hek en Jaap de Koning. Estudio de Proyecciones de Oferta y Demanda de Profesores para los Próximos 10 Años en Chile. Informe Finale. Studie in opdracht van het ministerie van Onderwijs van de Republiek Chili. Rotterdam: ERBS, Erasmus Universiteit Rotterdam. Juli 2017