Eindevaluatie programma ‘Omzet met impact’

Het doel van het programma ‘Omzet met Impact’ is het stimuleren van duurzame handel en investeringen tussen Nederland en opkomende landen en ontwikkelingslanden. In de eindevaluatie zijn de doeltreffendheid, de impact, de duurzaamheid, de relevantie, de additionaliteit en het hefboomeffect van het programma beoordeeld. Er zijn afzonderlijke casestudyverslagen gemaakt van zes projecten op het gebied van verantwoord ondernemen die door het programma zijn medegefinancierd. 

Periode van uitvoering: februari-oktober 2021

Hoofdrapport:

Niek de Jong en Karen Maas. Eindevaluatie van het programma ‘Omzet met Impact’. Rotterdam: ERBS en ICE, Erasmus Universiteit Rotterdam. Rapport in opdracht van de Directie Internationale Marktordening en Handelsbeleid van het Ministerie van Buitenlandse Zaken van Nederland. Oktober 2021.

Rapporten over casestudies: zie link

Evaluatie van projecten medegefinancierd door het Fonds Duurzaam Water (FDW)

Het syntheserapport concludeert dat de projecten matig tot bevredigend scoren op de bijdrage aan armoedebestrijding en veranderingen in duurzame groei, zelfredzaamheid, voedselzekerheid, veiligheid en volksgezondheid. De meerwaarde van de PPS is overwegend positief. Wat betreft financiële, institutionele, ecologische, technische en sociale duurzaamheid laten vooral de projecten in Ethiopië goede resultaten zien.

John Cameron, Niek de Jong, Carley Pennink en Nico van der Windt. Evaluatie van projecten medegefinancierd door het Fonds voor Duurzaam Water (FDW) – Syntheseverslag. Rapport opgesteld in opdracht van de afdeling Inclusieve Groene Groei van het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Juli 2020.

Evaluatie van het Ontwikkelingsrelevantie Infrastructuurontwikkeling (ORIO) programma

Kilimanjaro International Airport

Bij de externe evaluatie van het ORIO-programma werden de resultaten tot dusver beoordeeld.
De belangrijkste doelstellingen waren:

– Het bepalen van de relevantie, effectiviteit, efficiëntie, additionaliteit en beleidscoherentie van het ORIO-programma;

– Te leren van de beoordeling van de werking en effecten van het ORIO-programma en het gebruik van middelen om relevante informatie te genereren voor de verbetering van soortgelijke programma’s.


De evaluatie was gericht op de periode van 2009 tot eind 2018 en had betrekking op belangrijke kwesties op zowel programmaniveau als op projectniveau. Het combineerde kwalitatief onderzoek gebaseerd op een studie van documenten en interviews met belanghebbenden met kwantitatief onderzoek gebaseerd op gegevens uit het portfolio van projecten en gegevens verzameld voor de volgende casestudy’s:

– Verbetering van de gezondheid van moeders en pediatrische patiënten in de Zanzibar-archipel, Mnazi Moja Hospital, Tanzania;

– Rehabilitatie van Kilimanjaro International Airport, Tanzania;

– Ontwikkeling van de haven van Ziguinchor, Senegal;

– Op satellieten gebaseerd systeem voor watermonitoring en stromingsvoorspelling voor het stroomgebied van de Niger, Niger.

Voor zover beschikbaar heeft het gebruik gemaakt van bevindingen van zes effectbeoordelingen die (worden) uitgevoerd door externe consultants in het kader van afzonderlijke contracten.

Het team van consultants voor de evaluatie stond onder leiding van Nico van der Windt (Erasmus Universiteit Rotterdam) en bestond verder uit Elena Gross (Universiteit van Bayreuth), Martin van der Linde (onafhankelijk onderzoeker), Niek de Jong, Dr. Ogenis Brilhante, Floris de Haan, Jan-Jelle Witte en prof. Dr. Geske Dijkstra (allen Erasmus Universiteit Rotterdam). Viviana Cordero Vinueza bood nuttige hulp bij het onderzoek. De volgende beoordelaars hebben ook bijgedragen aan de onderliggende casestudy’s van deze evaluatie: Dr. Stephen Kirama uit Tanzania, de heer Ousseynou Diop uit Senegal en mevrouw Fannata Souleymane Mamdou Mari uit Niger.

Implementatieperiode: januari 2019 – maart 2020    

Hoofdrapport:

Nico van der Windt en Niek de Jong. Evaluatie ORIO – “Ontwikkelingsrelevante Infrastructuurontwikkeling”. Laatste rapport. Het rapport is samengesteld in opdracht van de afdeling Duurzame Economische Ontwikkeling van het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Erasmus Universiteit Rotterdam, maart 2020.

Evaluatie van CBI Integrated Programs 2012-2018

Deze externe evaluatie was bedoeld om na te denken over, en input te geven
voor, aanpassing van de aanpak van CBI – het centrum voor de promotie van
import uit ontwikkelingslanden. Het belangrijkste doel was daarom om een
​​reeks lessen en aanbevelingen voor de toekomst te bepalen. Het omvatte drie
regionale geïntegreerde programma’s (IP’s) die in 2012-2018 werden
geïmplementeerd en betrekking hadden op agrovoedingsproducten en
voedselingrediënten in Midden-Amerika, Oost-Afrika en Zuidoost-Azië.

De evaluatie is uitgevoerd in samenwerking met het Koninklijk Instituut
voor de Tropen. Voor de evaluatie zijn interviews gehouden in Honduras,
Indonesië en Oeganda.

Periode van implementatie:

Oktober 2018 – juni 2019

Rapporten:

Niek de Jong, Froukje Kruijssen en Nico van der Windt. Evaluatie van CBI Integrated Programs 2012-2018. Laatste rapport. Rapport in opdracht van het Nederlands Ondernemingsbureau (RVO) van het Nederlandse Ministerie van Economische Zaken. Rotterdam en Amsterdam: ERBS, Erasmus Universiteit Rotterdam en KIT Koninklijk Instituut voor de Tropen. Juli 2019

Niek de Jong en Rafael del Cid. Landenrapport Honduras – Evaluatie CBI Integrated Agro-Food Programmes. Rapport in opdracht van het Nederlands Ondernemingsbureau (RVO) van het Nederlandse Ministerie van Economische Zaken. Rotterdam en Tegucigalpa: ERBS, Erasmus Universiteit Rotterdam. Juli 2019

Evaluatie van Migranten ondernemerschaps-projecten

Het doel van dit project was de evaluatie van de relevantie, effectiviteit, efficiëntie, coherentie en duurzaamheid van zes zogenaamde projecten voor migrantenondernemerschap die zijn geïmplementeerd in de landen van herkomst van diaspora die in Nederland wonen.

Periode van implementatie:

Oktober 2018 – juli 2019

Rapport:

Marije Balt, Willem Cornelissen, Niek de Jong, Wim Naudé en Anja Willemsen. Externe evaluatie van projecten voor migrerend ondernemerschap. Rapport in opdracht van het ministerie voor stabiliteit en humanitaire hulp en het ministerie van duurzame economische ontwikkeling van het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken. Juli 2019.

Impact evaluatie Electrifying Rural Tanzania: A Grid Extension and Reliability Improvement Intervention” – 2019

Het ORIO project in Tanzania heeft als doel het uitbreiden en stabiliseren van het elektriciteitsnetwerk in ruraal Tanzania, in de provinciesteden Biharamulo, Ngara en Mpanda. Het doel van deze evaluatie was om inzicht te bieden in de impact van het project, en om geleerde lessen te formuleren voor toekomstige projecten.

Deze Engelstalige evaluatie is uitgevoerd door de Erasmus Universiteit van Rotterdam (EUR), Rheinisch-Westfalisches Institut fur Wirtschaftsforschung (RWI) en de Georg-August Universitat Gottingen.

Beoordeling van de behoeften op de arbeidsmarkt in Grenada

De belangrijkste doelstellingen van de behoefteanalyse voor de arbeidsmarkt waren:

• Een beoordeling en analyse uitvoeren van beschikbare arbeidsmarktgegevens die inzicht zouden geven in de vraag en het aanbod van vaardigheden;

• Het ontwikkelen van een methodologie voor het kwalitatief en kwantitatief beoordelen van vaardigheidsbehoeften en potentiële vaardigheidstekorten;

• Het ontwerpen en uitvoeren van een vaardigheidsonderzoek onder werkgevers in Grenada; en het identificeren van (toekomstige) vaardigheidsbehoeften en (potentiële) vaardigheidstekorten en implicaties voor onderwijs en training.

Periode van implementatie:

Juni 2013 – mei 2014

Verslag van:
Niek de Jong en Jaap de Koning. Beoordeling van de behoeften op de arbeidsmarkt in Grenada. Rapport in opdracht van de Wereldbank en de regering van Grenada in het kader van het Skills for Inclusive Growth-project. Rotterdam: SEOR / ERBS, Erasmus Universiteit Rotterdam. Mei 2014.

Evaluatie van project “Manos al Agua” in Colombia

Deze evaluatie van het project Intelligent Water Management – ook bekend als project “Manos al Agua” – dat werd uitgevoerd in de Colombiaanse koffiesector maakt deel uit van de evaluatie van het Fonds Duurzaam Water van het Nederlandse Ministerie van Buitenlandse Zaken. Het project “Manos al Agua” werd geëvalueerd door toepassing van zowel kwantitatieve technieken op basis van enquêtes op koffieboerderijen als meer kwalitatieve stakeholderanalyse. De evaluatie omvatte ook een beoordeling van de duurzaamheid van het project na de voltooiing ervan in juni 2018.

Periode van implementatie:

Oktober 2014 – juli 2020

Rapporten:

John Cameron, Niek de Jong, Carley Pennink and Nico van der Windt. Evaluation of Projects Co-financed by the Sustainable Water fund (FDW) – Synthesis Report. Report commissioned by the Department of Inclusive Green Growth of the Ministry of Foreign Affairs of the Netherlands. July 2020.

Niek de Jong, Jörg Peters, Ann-Kristin Reitmann and Maximiliane Sievert. Intelligent Water Management Colombia. Executive Summary of the Final Evaluation Report. Report commissioned by the Department of Inclusive Green Growth of the Ministry of Foreign Affairs of the Netherlands. January 2020.

Niek de Jong and Carlos García. Sustainability of the Intelligent Water Management project in Colombia. Report commissioned by the Department of Inclusive Green Growth of the Ministry of Foreign Affairs of the Netherlands. December 2019.

Niek de Jong, Jörg Peters, Ann-Kristin Reitmann and Maximiliane Sievert. Intelligent Water Management Colombia. Final Evaluation Report. Report commissioned by the Department of Inclusive Green Growth of the Ministry of Foreign Affairs of the Netherlands. June 2019.