Skip to content

Eindevaluatie programma ‘Omzet met impact’

Het doel van het programma ‘Omzet met Impact’ is het stimuleren van duurzame handel en investeringen tussen Nederland en opkomende landen en ontwikkelingslanden. In de eindevaluatie zijn de doeltreffendheid, de impact, de duurzaamheid, de relevantie, de additionaliteit en het hefboomeffect van het programma beoordeeld. Er zijn afzonderlijke casestudyverslagen gemaakt van zes projecten op het gebied van verantwoord ondernemen die door het programma zijn medegefinancierd. 

Periode van uitvoering: februari-oktober 2021

Hoofdrapport:

Niek de Jong en Karen Maas. Eindevaluatie van het programma ‘Omzet met Impact’. Rotterdam: ERBS en ICE, Erasmus Universiteit Rotterdam. Rapport in opdracht van de Directie Internationale Marktordening en Handelsbeleid van het Ministerie van Buitenlandse Zaken van Nederland. Oktober 2021.

Rapporten over casestudies: zie link