Skip to content

Publicaties en rapporten

Eindevaluatie van het programma ‘Omzet met impact’

Het doel van het programma “Omzet met Impact” is het stimuleren van duurzame handel en investeringen tussen Nederland en opkomende landen en ontwikkelingslanden. In de
LEES VERDER >>

Intelligent Water Management Colombia – Eindevaluatie

Niek de Jong, Jörg Peters, Ann-Kristin Reitmann en Maximiliane Sievert. Intelligent waterbeheer Colombia. Eindevaluatierapport. Rapport opgesteld in opdracht van de afdeling Inclusieve Groene Groei van
LEES VERDER >>

Duurzaamheid van het Intelligent Water Management-project in Colombia

Niek de Jong en Carlos García. Duurzaamheid van het Intelligent Water Management-project in Colombia. Rapport opgesteld in opdracht van de afdeling Inclusieve Groene Groei van
LEES VERDER >>

Intelligent Water Management Colombia – Samenvatting

Niek de Jong, Jörg Peters, Ann-Kristin Reitmann en Maximiliane Sievert. Intelligent waterbeheer Colombia. Samenvatting van het definitieve evaluatierapport. Rapport opgesteld in opdracht van de afdeling
LEES VERDER >>

Evaluatie van projecten medegefinancierd door het Fonds Duurzaam Water (FDW)

Het syntheserapport concludeert dat de projecten matig tot bevredigend scoren op de bijdrage aan armoedebestrijding en veranderingen in duurzame groei, zelfredzaamheid, voedselzekerheid, veiligheid en volksgezondheid.
LEES VERDER >>
Kilimanjaro International Airport

Evaluatie van het Ontwikkelingsrelevantie Infrastructuurontwikkeling (ORIO) programma

Bij de externe evaluatie van het ORIO-programma werden de resultaten tot dusver beoordeeld. De belangrijkste doelstellingen waren: – Het bepalen van de relevantie, effectiviteit, efficiëntie,
LEES VERDER >>