ERBS is in staat om snel te reageren op verzoeken voor (evaluatie-) onderzoek of adviesverlening. Contractonderzoek voeren we onafhankelijk uit en we passen wetenschappelijk verantwoorde methoden toe. Onze medewerkers werken individueel of in teamverband, als team lid of teamleider. Ook wetenschappelijke staf van de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) en/of externe specialisten kunnen deel uitmaken van een onderzoeksteam. In dat geval vervult staf van de EUR vaak de rol van adviseur of quality controller voor het onderzoek dat we uitvoeren. Hieronder staat een beschrijving van onze belangrijkste expertisegebieden.

Internationale samenwerking

Voor verschillende opdrachtgevers, zoals ministeries en internationale organisaties, voert ERBS onderzoek uit op de volgende gebieden:

  • Beleid en impact evaluaties van o.a. subsidieregelingen, infrastructuur ontwikkelingen en publiek private samenwerkingen
  • Hervorming van openbare financiën
  • Management van openbare financiën en budget support (inclusief cursusontwikkeling op dit gebied)
  • Arbeidsmarkt, educatie en training
  • Samenhang tussen educatie, arbeid en inkomen

Regulering en mededingingsbeleid

Erasmus Competition and Regulation institute (ECRi) is een informeel netwerk van onderzoekers verbonden aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Deze onderzoekers zijn gespecialiseerd in het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek op het gebied van marktordening, regulering en mededingingsbeleid. Ook stelt ECRi de Polderparade samen. Deze ranglijst van de veertig hedendaagse Nederlandse en Belgische economen die het meest worden geciteerd in de zeven belangrijkste Nederlandstalige economische tijdschriften verschijnt jaarlijks in TPEdigitaal.

Geïnteresseerd in het laten uitvoeren van onderzoek op bovengenoemde gebieden?