Incubator GovernEUR voor valorisatie sociaal wetenschappelijk onderzoek van start

Tijdens een feestelijke bijeenkomst is de incubator voor valorisatie van het sociaal-wetenschappelijk onderzoek, GovernEUR, van start gegaan. De incubator is een samenwerkingsverband van het Departement Bestuurskunde-Sociologie van de Erasmus Universiteit Rotterdam en het Erasmus Business & Research Support (ERBS). 

Read more