Directie

Laurien Poleij

directeur en strategic development manager

Als strategic development manager richt Laurien zich op het verder positioneren van ERBS in de markt en op de universiteit. Daarnaast draagt ze bij aan het creëren van kansen en het ontwikkelen van nieuwe business. Hiervoor werkte Laurien sinds 2008 bij de Erasmus Universiteit Rotterdam. Na 3 jaar verantwoordelijk te zijn geweest voor verschillende postacademische opleidingen heeft ze zich vervolgens gericht op het structureel inbedden van training en ontwikkeling voor alle medewerkers van de EUR. Dit heeft geleid tot de oprichting van een eigen academie voor de EUR, het Trainings- en Ontwikkel Platform, TOP. Naast de functie bij ERBS is Laurien ook directeur van EURflex (het verloningsbedrijf van de EUR). Sinds 2019 is Laurien directrice van ERBS.

Advies en ondersteuning

Job Hoogendoorn

associate

Job werkt sinds januari 2014 voor ERBS en is vooral verantwoordelijk voor het Center for HR Expertise. Daarvoor werkte hij in HR-functies in Nederland en in het buitenland. Ook was hij langdurig betrokken bij de Rotterdam School of Management als Hoofddocent HRM en als Directeur van de Parttime Opleiding Bedrijfskunde (MScBA). Hiernaast vervulde hij commissariaten bij grote ondernemingen.

Aagje van Heekeren

hr business partner

Aagje werkt sinds maart 2015 voor ERBS voor het HR Expertise Centre. Zij coördineert o.a. de Job Market Prep bijeenkomsten. Op HR gebied heeft Aagje 18 jaar ervaring bij Aegon Verzekeringen. Vervolgens was zij op verschillende functies en als ZZP-er 20 jaar werkzaam in de goede doelen wereld en de filantropie. Laatstelijk was zij directeur van Stichting Biblionef Nederland, een kleine NGO op het gebied van alfabetisering in ontwikkelingslanden.

Toegepast onderzoek

Niek de Jong

senior onderzoeker

Niek is senior onderzoeker en project manager. Hij is ontwikkelingseconoom en heeft zo’n 25 jaar ervaring met kwalitatieve en kwantitatieve beleidsanalyse, monitoring en (impact) evaluaties van overheidsbeleid en (micro) data analyse. Zijn expertisegebieden binnen de internationale samenwerking zijn: publieke uitgaven, arbeidsmarkten, onderwijs, armoede en inkomensverdeling. Niek heeft verschillende onderzoeks- en adviesprojecten gedaan voor onder andere de Wereldbank, de Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank, het Ministerie van Buitenlandse Zaken en verschillende VN agentschappen. Geografisch richt hij zich met name op Latijns Amerika en het Caribisch gebied.

Emiel Maasland

managing director Auctiometrix

Emiel is managing director bij Auctiometrix en geaffilieerd onderzoeker bij de vakgroep Toegepaste Economie van de Erasmus School of Economics. Hij heeft meer dan 15 jaar ervaring in wetenschappelijk onderbouwd contractonderzoek. Hij is gepromoveerd in de Economie aan de Universiteit van Tilburg. Emiel adviseerde Europese mededingingsautoriteiten over het ontwerp en de implementatie van verschillende veilingen, in het bijzonder spectrumveilingen voor mobiele communicatie en radio-omroep. Verder adviseerde hij private bedrijven in mededingingszaken in sectoren zoals de markt voor mobiele telefonie, motorbrandstoffen, fietsen en vrije beroepen.

Incubator

Corniel van Leeuwen

medior wetenschappelijk onderzoeker

Corniel is na het afronden van zijn master Bestuurskunde wetenschappelijk onderzoeker en adviseur bij GovernEUR. Daarnaast is hij sinds 2011 bestuurlijk adviseur van deelprogramma Zuidwestelijke Delta. Corniel is geïnteresseerd in het van waarde maken van kansrijke bestuurskundige wetenschappelijke methoden. Hij onderzoekt en geeft advies in projecten, processen en programma’s op de scheidslijn tussen water en ruimte en adviseert over de toepassing van verschillende evaluatiemethodieken die hij zelf ook in verschillende beleidsdomeinen uitvoert.

Mike Duijn

senior raadgevend onderzoeker

Mike werkt sinds 1992 als beleidsonderzoeker/adviseur. Hij startte bij het Instituut voor Toegapaste Sociale Wetenschappen van de Radboud Universiteit Nijmegen. Vervolgens werkte hij bij de dienst Welzijn van de gemeente Bergen op Zoom en bij de afdeling Onderzoek en Informatie van de gemeente Breda. In 2009 is Mike gepromoveerd aan de Tilburgse School voor Politiek en Bestuur van de UVT. Momenteel werkt hij als senior onderzoeker bij TNO, de vakgroep Bestuurskunde van de Erasmus Universiteit en bij GovernEUR.
Jitske van Popering-Verkerk

Jitske van Popering-Verkerk

onderzoeker en adviseur

Dr. Jitske van Popering-Verkerk is onderzoeker en adviseur bij GovernEUR. Zij doet onderzoek naar samenwerking in besluitvorming en naar het vermogen van partijen om bij te dragen aan succesvolle samenwerking. Zij is betrokken bij diverse praktijkonderzoeken rond complexe vraagstukken in het ruimtelijk domein, zoals waterveiligheid, klimaatadaptatie, energie en bodem. In deze onderzoeken maakt zij veel gebruik van interactieve en participatieve methoden. Naast haar werk als onderzoeker bij GovernEUR, is Jitske post-doctoraal onderzoeker aan de afdeling Bestuurskunde & Sociologie van de Erasmus Universiteit Rotterdam.
Aike Janssen

Aike Janssen

junior onderzoeker en adviseur

Na zijn master Criminologie is Aike als tutor/trainer actief geweest binnen het Departement Bestuurskunde en Sociologie aan de EUR. Daar doceerde hij (kwalitatieve) onderzoeksmethoden en academische vaardigheden. Naast onderwijstaken heeft hij meegewerkt aan onderzoeken voor publieke organisaties op de thema’s burgerparticipatie en besluitvormingsprocessen. Sinds 2018 is Aike actief als junior onderzoeker en adviseur bij GovernEUR.
Vivian Visser

Vivian Visser

PhD-student en adviseur

Vivian Visser (1991) werkt als promotieonderzoeker en adviseur bij GovernEUR en de Erasmus Universiteit Rotterdam. Zij combineert het doen van grondig wetenschappelijk onderzoek graag met advieswerk, waarbij praktijk en theorie elkaar versterken. Haar onderzoek en advies richt zich op burgerparticipatie en burgerinitiatieven binnen de Omgevingswet. Ook gaat haar interesse uit naar het werken in ‘geest van de Omgevingswet’ alsmede de nieuwe rollen en verhoudingen tussen overheid en burgers die daarmee gepaard gaan.

Henk Volberda

scientific Director ECBI

Henk heeft zijn studie Business Administration cum laude afgerond aan de Universiteit van Groningen. Momenteel is hij professor Strategic Management and Innovation bij de Internationale Strategie & Marketing afdeling van Amsterdam Business School, Universiteit van Amsterdam. Daarnaast is hij scientific director bij Erasmus Centre for Business Innovation. Verder is Henk vice-president van de Europese Academie van Management.

Niels van der Weerdt

managing partner ECBI

Niels is medeoprichter van Inscope Consulting en managing partner van Erasmus Centre for Business Innovation. Zijn ruime ervaring als zelfstandig adviseur en onderzoeker aan de Rotterdam School of Management stellen hem als geen ander in staat  om de brug te slaan tussen organisaties en de hoogwaardige kennis van de universiteit. Niels onderscheidt zich met name daar waar sociale innovatie en businessmodel innovatie elkaar ontmoeten.

Kevin Heij

managing partner ECBI

Kevin is actief als manager bij INSCOPE – Research for Innovation en als onderzoeker bij de vakgroep Strategisch Management & Ondernemerschap en managing partner bij Erasmus Centre for Business Innovation. Zijn expertise ligt op het gebied van hoe technologische innovatie meer kan renderen door aandacht te besteden aan niet-technologische typen van innovatie: sociale innovatie, samenwerken met klanten, en businessmodel-innovatie. Het bevorderen van het concurrentievermogen van organisaties op de korte en langere termijn neemt daarbij een centrale plaats in. In oktober 2015 is hij ook gepromoveerd op dat thema.

Rick Hollen

managing partner ECBI

Rick is managing partner bij Erasmus Centre for Business Innovation. Hij is daarnaast als project manager en tevens als onderzoeker verbonden aan de vakgroep Strategic Management & Entrepreneurship van de Rotterdam School of Management, Erasmus Universiteit. Aan dezelfde universiteit behaalde hij in 2015 een doctoraat (PhD) in management met een dissertatie over strategieën ter versterking van innovatie-gedreven concurrentievermogen in een havencontext, met aandacht voor de rol van bedrijven, ondernemersverenigingen en havenautoriteiten. Zijn onderzoek is met name gericht op organisationele en management factoren die bijdragen aan het vergroten van de innovatieve performance en internationale concurrentiepositie van bedrijven, multi-organisationele netwerken, clusters en haven(-industriële) complexen.

Renee Rotmans

junior onderzoeker

Renee heeft haar Bachelor IBA en Master Strategic Management behaald aan RSM. Daarna is zij gaan werken als junior onderzoeker en docent bij iBMG. Momenteel werkt zij voor het havenbedrijf aan vraagstukken gericht op ‘human capital’ en sociale innovatie.

Management support

Linda van Hoorn

programma coördinator

Als programma coördinator richt Linda zich op de ontwikkeling van de incubator activiteiten. Daarnaast is zij verantwoordelijk voor de marketing en communicatie binnen ERBS. In 2014 is Linda afgestudeerd aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, richting media, cultuur en samenleving. Daarna heeft zij bij verschillende radio- en tv bedrijven gewerkt als (online) redacteur, producer en verslaggever.

Els Holterhues-de Ruijsscher

secretaresse

Els is werkzaam als secretaresse bij ERBS. Hiervoor was zij secretaresse bij verschillende organisaties en vanaf augustus 1984 bij de Erasmus Universiteit Rotterdam. Eerst heeft Els acht jaar bij afdeling Planning & Begrotingszaken gewerkt en vervolgens als management assistente bij SSC Human Resources and Finance.

Mostafa Zeriouh

controller

Mostafa is financieel administrateur voor ERBS, SEOR en ESPR. Hij is verantwoordelijk voor de financiële afdeling en richt zich op financiële ramingen en jaarlijkse budget planningen. Daarnaast adviseert Mostafa de directies van de verschillende BV’s en assisteert hij medewerkers bij het toekennen van budgetten binnen specifieke projecten.

Evita van Zevenbergen

financieel administratief project medewerker

Evita werkt als financieel administratief project medewerker voor ERBS. Tevens werkt zij als financieel administrateur voor EURflex. Ze geeft ondersteuning aan de financieel administrateur en projectadministratie. De afgelopen 7,5 jaar is Evita werkzaam geweest als administrateur bij Rotterdam School of Management, Erasmus University. Voor deze periode werkte ze bij een tweetal multinationals.