Directie

Laurien Poleij

Laurien Poleij

directeur

Laurien is sinds 2019 directeur van ERBS en richt zich op het verder positioneren van ERBS in de markt en op de universiteit. Daarnaast draagt ze bij aan het creëren van kansen en het ontwikkelen van nieuwe business. Hiervoor werkte Laurien sinds 2008 bij de Erasmus Universiteit Rotterdam. Na 3 jaar verantwoordelijk te zijn geweest voor verschillende postacademische opleidingen heeft ze zich vervolgens gericht op het structureel inbedden van training en ontwikkeling voor alle medewerkers van de EUR. Dit heeft geleid tot de oprichting van een eigen academie voor de EUR, het Trainings- en Ontwikkel Platform, TOP. Naast de functies bij ERBS is Laurien ook directeur van EURflex (het verloningsbedrijf van de EUR).

Advies en ondersteuning

Job Hoogendoorn

associate

Job werkt sinds januari 2014 voor ERBS en is oprichter van Erasmus OR Centre en ErasmusTalent. Daarvoor werkte hij in HR-functies in Nederland en in het buitenland. Ook was hij langdurig betrokken bij de Rotterdam School of Management als Hoofddocent HRM en als Directeur van de Parttime Opleiding Bedrijfskunde (MScBA). Hiernaast vervulde hij commissariaten bij grote ondernemingen.

Aagje van Heekeren

hr business partner

Aagje werkt sinds maart 2015 voor ERBS. Zij coördineert o.a. de Job Market Prep bijeenkomsten van ErasmusTalent. Op HR gebied heeft Aagje 18 jaar ervaring bij Aegon Verzekeringen. Vervolgens was zij op verschillende functies en als ZZP-er 20 jaar werkzaam in de goede doelen wereld en de filantropie. Laatstelijk was zij directeur van Stichting Biblionef Nederland, een kleine NGO op het gebied van alfabetisering in ontwikkelingslanden.

Toegepast onderzoek

Niek de Jong

senior onderzoeker

Niek is senior onderzoeker en project manager bij de afdeling internationale samenwerking. Hij is ontwikkelingseconoom en heeft zo’n 25 jaar ervaring met kwalitatieve en kwantitatieve beleidsanalyse, monitoring en (impact) evaluaties van overheidsbeleid en (micro) data analyse. Zijn expertisegebieden binnen de internationale samenwerking zijn: publieke uitgaven, arbeidsmarkten, onderwijs, armoede en inkomensverdeling. Niek heeft verschillende onderzoeks- en adviesprojecten gedaan voor onder andere de Wereldbank, de Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank, het Ministerie van Buitenlandse Zaken en verschillende VN agentschappen. Geografisch richt hij zich met name op Latijns Amerika en het Caribisch gebied.

Emiel Maasland

oprichter Auctiometrix

Emiel is de oprichter van Auctiometrix en geaffilieerd onderzoeker bij de vakgroep Toegepaste Economie van de Erasmus School of Economics. Hij heeft meer dan 15 jaar ervaring in wetenschappelijk onderbouwd contractonderzoek. Hij is gepromoveerd in de Economie aan de Universiteit van Tilburg. Emiel adviseerde Europese mededingingsautoriteiten over het ontwerp en de implementatie van verschillende veilingen, in het bijzonder spectrumveilingen voor mobiele communicatie en radio-omroep. Verder adviseerde hij private bedrijven in mededingingszaken in sectoren zoals de markt voor mobiele telefonie, motorbrandstoffen, fietsen en vrije beroepen.

Incubator

Corniel van Leeuwen

medior wetenschappelijk onderzoeker

Corniel is na het afronden van zijn master Bestuurskunde bij GovernEUR gestart als wetenschappelijk onderzoeker en adviseur. Daarnaast is hij sinds 2011 bestuurlijk adviseur van deelprogramma Zuidwestelijke Delta. Corniel is geïnteresseerd in het van waarde maken van kansrijke bestuurskundige wetenschappelijke methoden. Hij onderzoekt en geeft advies in projecten, processen en programma’s op de scheidslijn tussen water en ruimte en adviseert over de toepassing van verschillende evaluatiemethodieken die hij zelf ook in verschillende beleidsdomeinen uitvoert.

Mike Duijn

senior raadgevend onderzoeker

Mike werkt sinds 1992 als beleidsonderzoeker/adviseur. Hij startte bij het Instituut voor Toegapaste Sociale Wetenschappen van de Radboud Universiteit Nijmegen. Vervolgens werkte hij bij de dienst Welzijn van de gemeente Bergen op Zoom en bij de afdeling Onderzoek en Informatie van de gemeente Breda. In 2009 is Mike gepromoveerd aan de Tilburgse School voor Politiek en Bestuur van de UVT. Momenteel werkt hij als senior onderzoeker bij de vakgroep Bestuurskunde van de Erasmus Universiteit en bij GovernEUR.
Jitske van Popering-Verkerk

Jitske van Popering-Verkerk

onderzoeker en adviseur

Jitske is onderzoeker en adviseur bij GovernEUR. Zij doet onderzoek naar samenwerking in besluitvorming en naar het vermogen van partijen om bij te dragen aan succesvolle samenwerking. Zij is betrokken bij diverse praktijkonderzoeken rond complexe vraagstukken in het ruimtelijk domein, zoals waterveiligheid, klimaatadaptatie, energie en bodem. In deze onderzoeken maakt zij veel gebruik van interactieve en participatieve methoden. Naast haar werk als onderzoeker bij GovernEUR, is Jitske post-doctoraal onderzoeker aan de afdeling Bestuurskunde & Sociologie van de Erasmus Universiteit Rotterdam.
Vivian Visser

Vivian Visser

PhD-student en adviseur

Vivian Visser werkt als promotieonderzoeker en adviseur bij GovernEUR en de Erasmus Universiteit Rotterdam. Zij combineert het doen van grondig wetenschappelijk onderzoek graag met advieswerk, waarbij praktijk en theorie elkaar versterken. Haar onderzoek en advies richt zich op burgerparticipatie en burgerinitiatieven binnen de Omgevingswet. Ook gaat haar interesse uit naar het werken in ‘geest van de Omgevingswet’ alsmede de nieuwe rollen en verhoudingen tussen overheid en burgers die daarmee gepaard gaan.

Niels van der Weerdt

managing partner

Niels heeft een ruime ervaring als zelfstandig adviseur en onderzoeker aan de Rotterdam School of Management. Dit stelt hem als geen ander in staat om de brug te slaan tussen organisaties en de hoogwaardige kennis van de universiteit. Niels onderscheidt zich met name daar waar sociale innovatie en businessmodel innovatie elkaar ontmoeten.

Management support

Linda van Hoorn

programma coördinator

Als programma coördinator richt Linda zich op de ontwikkeling van de incubator activiteiten. Daarnaast is zij verantwoordelijk voor de marketing en communicatie binnen ERBS. In 2014 is Linda afgestudeerd aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, richting media, cultuur en samenleving. Daarna heeft zij bij verschillende radio- en tv bedrijven gewerkt als (online) redacteur, producer en verslaggever.

Els Holterhues-de Ruijsscher

secretaresse

Els is werkzaam als secretaresse bij ERBS. Hiervoor was zij secretaresse bij verschillende organisaties en vanaf augustus 1984 bij de Erasmus Universiteit Rotterdam. Eerst heeft Els acht jaar bij afdeling Planning & Begrotingszaken gewerkt en vervolgens als management assistente bij SSC Human Resources and Finance.

Mostafa Zeriouh

controller

Mostafa is financieel administrateur voor ERBS, SEOR en ESPR. Hij is verantwoordelijk voor de financiële afdeling en richt zich op financiële ramingen en jaarlijkse budget planningen. Daarnaast adviseert Mostafa de directies van de verschillende BV’s en assisteert hij medewerkers bij het toekennen van budgetten binnen specifieke projecten.

Ahamed Samet

coördinator contracten- en offertebeheer

Ahamed is sinds 2019 werkzaam bij ERBS als coördinator contracten en offertes voor de verschillende projecten. Verder ondersteunt hij de financiële afdeling met de boekhouding. Daarnaast heeft Ahamed ook een eigen bedrijf in de souvenir business. Hij ontwikkelt smartphone hoesjes voor de jongere toeristen die Amsterdam, Rotterdam en Berlijn bezoeken. Deze worden verkocht in meer dan 25 winkels. Ook is hij de voorzitter van Leiden Toastmasters, waar men leert hoe je in het openbaar je boodschap effectief kunt overbrengen.