ERBS-veilingadvies omgezet in beleid

In 2015 is door ERBS op verzoek van het Ministerie van Economische Zaken (EZ) een advies uitgebracht over hoe de vergunningen voor digitale radio-omroep DAB+ het best geveild kunnen worden. In dit advies komt de zogeheten simultane meerrondenveiling als zeer geschikt naar voren. Gezien dit advies heeft EZ besloten de digitale vergunningen via dit type veiling te gaan verdelen.

Read more

Flexibele arbeidskrachten leveren Nederlandse economie structureel 2 miljard euro op

Job Hoogendoorn heeft vanuit ERBS in opdracht van Brunel onderzoek gedaan naar: Wat is het effect van externe inhuur op de productiviteit en de kosten van organisaties? Het onderzoek is op 15 maart 2017 gepubliceerd en toont aan dat flexibele contracten in Nederland een goed effect hebben op onze economie.

Read more

Website ErasmusTalent.nl online

ErasmusTalent is een online carrière platform dat je vertrouwd maakt met wat de arbeidsmarkt je als Erasmus student biedt en van je vraagt. Het platform geeft via de “Job Market Prep” een actueel beeld van de arbeidsmarkt voor jonge academici en geeft je inzicht in de vragen en tests die je kunt verwachten bij sollicitaties. Het geeft je ook een aantal tips en links, die je kunnen helpen bij je zoektocht naar bij jou passende vacatures, bij sollicitatiegesprekken, bij het beoordelen van een job offer en bij het voorbereiden van je volgende loopbaanstap.

Read more

Incubator GovernEUR voor valorisatie sociaal wetenschappelijk onderzoek van start

Tijdens een feestelijke bijeenkomst is de incubator voor valorisatie van het sociaal-wetenschappelijk onderzoek, GovernEUR, van start gegaan. De incubator is een samenwerkingsverband van het Departement Bestuurskunde-Sociologie van de Erasmus Universiteit Rotterdam en het Erasmus Business & Research Support (ERBS). 

Read more

PUM Netherlands Senior Expertsprogramma aangeboden aan de Tweede Kamer

ERBS senior onderzoeker Niek de Jong en teamleider Nico van der Windt hebben een evaluatie van het PUM Netherlands Senior Expertsprogramma (PUM) uitgevoerd, welke onlangs is aangeboden aan de Tweede Kamer door Minister Ploumen (Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking).

Het PUM-programma werkt met Nederlandse senior experts met jarenlange ervaring in het bedrijfsleven, die als vrijwilliger hun kennis delen met ondernemers uit het midden- en kleinbedrijf (MKB) en Business Support Organisations in ontwikkelingslanden.

Read more

Nieuwe incubator activiteit van ERBS; Erasmus OR Centre

Erasmus OR Centre richt zich op de meer complexe thema’s en vragen, die aan de orde komen in het kader van medezeggenschap. Het Erasmus OR Centre ondersteunt daarbij vooral ondernemingsraden en medezeggenschapscommissies. Ook is het Centre beschikbaar voor het bestuur en management van organisaties, die een beroep op het OR Centre doen voor vraagstukken in de sfeer van medezeggenschap. Het Erasmus OR Centre aanvaardt ook opdrachten van gezamenlijke partijen, bijvoorbeeld waar het gaat om second opinions, of voor het verzorgen van rollen op het gebied van mediation.

Read more