We hebben verschillende trajecten ontwikkeld om je kennis en competenties verder te kunnen ontplooien. Voor deze trajecten werken we samen met wetenschappelijk personeel van de Erasmus Universiteit Rotterdam en andere partners. De tijdsduur varieert van enkele maanden tot 4 jaar.

Leergangen Bedrijfskunde en HR

Het Erasmus Centre for HR Expertise biedt in samenwerking met Vakmedianet leergangen aan op het gebied van bedrijfskunde en HR. Deze leergangen richten zich vooral op het vergroten van de toegevoegde waarde van HR en de verbetering van prestaties van mens en organisatie. Dat faciliteren we door het verbreden van de strategische en bedrijfskundige competenties van HR-professionals en leidinggevenden.

De leergangen kunnen ook in-company plaatsvinden.

Meer weten over de mogelijkheden om je kennis en competenties verder te ontwikkelen?