ERBS-veilingadvies omgezet in beleid

In 2015 is door ERBS op verzoek van het Ministerie van Economische Zaken (EZ) een advies uitgebracht over hoe de vergunningen voor digitale radio-omroep DAB+ het best geveild kunnen worden. In dit advies komt de zogeheten simultane meerrondenveiling als zeer geschikt naar voren. Gezien dit advies heeft EZ besloten de digitale vergunningen via dit type veiling te gaan verdelen.

ERBS heeft in haar advies ook geadviseerd over de hoogte van de reserveprijs (startprijs voor de veiling van de vergunningen). In haar advies stelt ERBS vast dat de waarde van vergunningen voor digitale radio nog erg onzeker is. Dit heeft te maken met verschillende factoren waaronder de nog geringe omvang van de markt en de noodzaak om samen te werken met concurrenten om de frequenties überhaupt te kunnen exploiteren en dus te kunnen uitzenden. Het terugverdienpotentieel van de vergunningen is daarmee erg onzeker. Om die redenen adviseert ERBS een lage reserveprijs, ‘mogelijk zelfs gelijk aan nul’. Gezien dit advies, en het gegeven dat de vergunningen een relatief korte looptijd hebben, is de reserveprijs door EZ op € 0,– vastgesteld.

De Regeling aanvraag- en veilingprocedure vergunningen digitale radio-omroep DAB+ is op 29 juni 2017 in de Staatscourant gepubliceerd. De publicatie van de regeling is hier te downloaden.