ECRiHet Erasmus Competition and Regulation institute (ECRi) is een informeel netwerk van onderzoekers verbonden aan de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) die op projectbasis met elkaar samenwerken. ECRi is opgericht in 2001 en is gespecialiseerd in het uitvoeren van toegepast wetenschappelijk onderzoek op het gebied van marktordening, mededingingsbeleid en regulering in verschillende markten. Enkele voorbeelden:

 • ECRi heeft in opdracht van de Commissie Toekomst Accountancysector een literatuurstudie uitgevoerd naar kwaliteitsverbeterende maatregelen in de accountancysector. Het rapport vindt u hier.
 • ECRi heeft in opdracht van de Federatie Mobiliteitsbedrijven Nederland (FMN) de mogelijke besparingen die via het Nieuwe Spoorplan gerealiseerd kunnen worden becijferd en de organisatorische en bestuurlijke veranderingen die dat plan met zich meebrengt in kaart gebracht. Dit rapport vindt u hier.
 • In opdracht van het Ministerie van Economische Zaken heeft ECRi onderzoek verricht naar de wisselwerking tussen het auteursrecht en het mededingingsrecht. Dit rapport is als onderdeel van de speerpuntenbrief Auteursrecht 20©20 aan de Tweede Kamer gezonden.
 • Voor het Ministerie van VWS is door ECRi onderzoek gedaan naar mogelijke mededingingsproblemen in de markt voor medisch specialistische opleidingsplaatsen. Dit onderzoek ligt in het verlengde van een eerder onderzoek dat ECRi in 2006 in opdracht van VWS heeft uitgevoerd naar een verantwoorde introductie van marktprikkels bij de verdeling van medisch specialistische opleidingsplaatsen. Het rapport van het laatstgenoemde onderzoek is, vergezeld van een kabinetsstandpunt aan de Tweede Kamer gezonden.
 • In opdracht van het Ministerie van Financiën heeft ECRi de veilingen van benzinestations langs het rijkswegennet geëvalueerd. Dit rapport is vergezeld van een kabinetsstandpunt aan de Tweede Kamer gezonden.
 • Voor de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) onderzocht ECRi welke concurrentiemogelijkheden bestaan op de markt voor thuiszorg. De bevindingen van dit zogeheten contextonderzoek heeft de NMa gebruikt bij haar besluit om twee kartels in de thuiszorg te beboeten.

Daarnaast stelt ECRi de Polderparade samen. Deze ranglijst van de veertig hedendaagse Nederlandse en Belgische economen die het meest worden geciteerd in de zeven belangrijkste Nederlandstalige economische tijdschriften verschijnt periodiek in TPEdigitaal. De meest recente editie beslaat de periode 2009-20013. Dit artikel vindt u hier. Een overzicht van de top 100 is eveneens beschikbaar.

De volgende personen zijn verbonden aan ECRi:

 • dr. Emiel Maasland (industriële organisatie, veilingtheorie)
 • prof.dr. Elbert Dijkgraaf (empirische economie)
 • prof. dr. Jarig van Sinderen (beleidseconomie)
 • prof.dr. Roger Van den Bergh (rechtseconomie)
 • drs. Wicher Schreuders (rechtseconomie)
 • Tilbe Atav (beleidseconomie)
 • Lennart Rooden (econometrie en algemene economie)

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Dr. Emiel Maasland
Erasmus Universiteit Rotterdam – ERBS BV
Mandeville Building, kamer T11-12
Postbus 1738
3000 DR Rotterdam
Tel: 010 – 408 1513
E-mail: emaasland@ese.eur.nl