Artikel in Erasmus Magazine over waardecreatie van GovernEUR

Voor de Faculteit der Sociale Wetenschappen (FSW) is GovernEUR ‘een belangrijke volgende stap naar valorisatie’. Hoogleraar Arwin van Buuren legt in een interview met het Erasmus Magazine uit wat het betekent en waar het voor dient.

“De incubator vloeit voort uit het toenemende belang van valorisatie, oftewel de maatschappelijke impact van wetenschappelijk onderzoek”, zegt Van Buuren. “Het gaat dan om de vraag ‘wat kan bestuurskundig onderzoek betekenen voor het openbaar bestuur?’ Maar het mes snijdt aan twee kanten: als wetenschappers een goed idee hebben, helpt GouvernEUR hen om er een adviesdienst of product van te maken en daar opdrachtgevers bij te vinden.” Dat valorisatie steeds belangrijker wordt blijkt ook uit de keuze van het College van Bestuur (CvB) om het Erasmus Centrum voor Valorisatie (ECV) in het leven te roepen.

Benieuwd naar het hele artikel? Klik dan hier.